Lemming Sogns Forsamlingshus

Lemming Sogns Forsamlingshus

Forgang

Toilet 1

Køkken

Lille sal

Store sal

Stor sal, runde borde

Garderobe

Toilet 2

Køkken

Lille sal

Store sal

Stor sal, hverdag

Bar

Handicaptoilet

Køkken

Lille sal

Store sal

Huset

Lemming Sogns Forsamlingshus

Lemming Skolevej 10B

8632 Lemming

+ 45 27831486

Lemmingforsamlingshus@gmail.com