Lemming Sogns Forsamlingshus

Lemming Sogns Forsamlingshus

Betingelser ved leje af forsamlingshuset

Depositum udgør 1.000 kr. (5000 kr ved ungdomsfest) og betales forud. Er beløbet ikke indbetalt inden betalingsfristens udløb, annulleres kontrakten.

Generelt

• Ophæver lejer lejekontrakten senere end 3 måneder før lejeperiodens start, mister man sit depositum.

• Depositum (fratrukket eventuelle erstatninger samt elforbrug) fremsendes til lejer senest 14 dage efter afleveringsgodkendelse.

• Lejer skal selv medbringe: karklude, viskestykker, håndklæder, håndsæbe, toiletpapir, opvaskemiddel, brækspande, affaldsposer o.l.

• Rengøringsmidler er inkluderet i lejen og findes ved rengøringsvognen i mellemgangen mellem køkken og salene.

• Forsamlingshuset hæfter ikke for glemte eller forsvundne sager. Vi henstiller derfor til, at I fjerner evt. værdigenstande, når I forlader stedet.

Anvendelse af huset

• Sker det, at lejer ved uheld ødelægger noget der tilhører forsamlingshuset, skal det erstattes og betales efter regning.

• Gulvvask samt rengøring af køkken, toiletter foretages af et eksternt rengøringsfirma, og skal derfor ikke foretages af leje.

OBS: Man skal selv gøre borde, bar, køleskabe, ovn og opvasker ren efter brug. Al oprydning udenfor skal også gøres af leje

• Manglende eller ikke fyldestgørende rengøring/oprydning vil blive påført lejers regning.

Forsikring

• Forsamlingshuset har lovpligtige forsikringer, men dækker ikke for personer, som måtte komme til skade under udlejning af huset. Medhjælp i køkkenet og evt. serveringspersonale er således heller ikke dækket af forsamlingshusets forsikring.

Ordensregler

• Vis hensyn til naboerne og omgivelser.

• Det er ikke tilladt at benytte boldbaner, udendørsfitness eller multibane beliggende ved vores nabo Lemming IF.

• Arrangementet skal foregå̊ indendørs.

• Det er ikke tilladt at affyre fyrværkeri eller lignende, uden myndighedernes skriftlige tilladelse.

• Det er ikke tilladt at ryge indendøre.

• Ved ungdomsfester kræver vi minimum 1 person (over 25 år) pr. 20 unge mennesker. 2 personer (over 25) pr. 40 unge

mennesker, 3 personer (over 25) pr. 60 unge mennesker osv.

Aflevering af huset

• Alle gulve i hele huset fejes.

• Gulvet tjekkes grundigt for eventuelle flydende væsker der kunne være spildt.

• Alle døre og vinduer lukkes.

• Lyset slukkes i hele huset.

• Hvis der er brugt tape, så fjernes dette fra ALLE OVERFLADER (under borde, bar, glas, vægge osv.).

• Bordene placeres i 5 rækker á 2 borde i hver side af lokalet.

• Bordene vaskes af både ovenpå og nedenunder.

• Stolene vippes op bordene (6 stole på hvert bord).

• Baren vaskes af.

• Køleskabene tømmes og vaske af.

• AL opvask rengøres og sættes på plads.

• Opvaskemaskinen tømmes og gøres ren.

• Komfuret og emhætten rengøres.

• Håndvaskene rengøres Gulvet vaskes i køkken og mellemgang. Flasker/dåser/glasskår fjernes.

• Pap og flasker skal med lejer retur. Vi ønsker ikke dette placeret ved affaldscontainerne.

• HUSET AFLEVERES I SAMME STAND SOM DA I MODTOG DET

OBS. Lejekontrakten skal underskrives af en myndig person og det er også denne person nøglen udleveres til.

Nøglen til huset udleveres efter aftale med udlejer i ugen op til lejedatoen.

Nøglen afleveres til udlejer efter festen, som sammen med jer vil gennemgå forsamlingshuset.

Ved ungdomsfester kræver vi

Ønsker du at leje forsamlingshuset, eller ønsker du at høre mere om dine muligheder, kan du kontakte udlejer eller bruge vores kontaktformular:

Camilla Pape Jepsen

27831486

Lemming Sogns Forsamlingshus

Lemming Skolevej 10B

8632 Lemming

+ 45 27831486

Lemmingforsamlingshus@gmail.com