Ungdomsfester

Ungdomsfest
 
Vi vil i Lemming forsamlingshus gerne leje ud til ungdomsfester, men vi har erfaret at det kræver meget rengøring og at der desværre ofte bliver ødelagt flere ting.
 
 Lejekontrakten SKAL altid underskrives af en myndig person og det er denne person nøglen vil bliver overdraget til.
  
Nøglen SKAL afleveres til udlejer efter festen, som sammen med jer vil gennemgå forsamlingshuset.
 
Lejen til ungdomsfest er højre end normal, da for at vi kan dække evt. omkostninger ved lejen. 

Leje hele huset 2.500,- kr.

Rengøring 1.600,- kr.

Depositum 5000,- kr.

 

Depositummet dækker evt. ødelagte ting/inventar og hvis ikke 1.500 kr. til rengøring er tilstrækkelig.

 I skal selv gøre en indsat for at få hele depositummet tilbage
 

Rengøring omfatter også udendørs arealer, fjern affald, flasker og rengør evt. efter opkast.

Lemming Forsamlingshus | CVR: 13 14 62 33 | Lemming Skolevej 10B, 8632 Lemming