Ungdomsfester

Ungdomsfest
 
Vi vil i Lemming forsamlingshus gerne leje ud til ungdomsfester, men vi har erfaret at det kræver meget rengøring og at der desværre ofte bliver ødelagt flere ting.
 
 Lejekontrakten SKAL altid underskrives af en myndig person og det er denne person nøglen vil bliver overdraget til.
  
Nøglen SKAL afleveres til udlejer efter festen, som sammen med jer vil gennemgå forsamlingshuset.
 
Det er en fest KUN for inviterede, altså ikke SMS-fest eller lignende
- Der skal, festen igennem, minimum være 1 forælder pr. 10 unge, som selvfølgelig kender de unge
Vi forventer forældrene er deres ansvar bevidst, holder øje med hvad der foregår og naturligvis ikke er påvirket af alkohol eller andre rusmidler !
- det er ForsamlingsHUSET i lejer og det er dér festen foregår. Altså ikke på vejen eller på naboers matrikel
- ophold uden for Forsamlingshuset begrænses og er ikke larmende
- der må ikke spilles musik for åbne vinduer og døre + de unge skal blive inde i Forsamlingshuset efter kl. 02
 
Lejen til ungdomsfest er højre end normal, da for at vi kan dække evt. omkostninger ved lejen. 

Leje hele huset 4.400,- kr.

Depositum 5000,- kr.

 

Depositummet dækker evt. ødelagte ting/inventar og hvis ikke 1.500 kr. til rengøring er tilstrækkelig.

Rengøring: Køkken, borde og stole tørres af – stole vippes op på bordene. Opkast tørres op – både ude og inde. Gulvene skal fejes. 

Rengøring udendørs arealer, fjern affald, flasker, cigaretskodder.

Lemming Forsamlingshus | CVR: 13 14 62 33 | Lemming Skolevej 10B, 8632 Lemming